ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛOΓΗΣΗΣ

by Γραμματεία Τμήματος

ΤΟ ΤΜΉΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2022

ΣΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΒΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021.

Η ΤΕΛΕΤΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ:  ΑΠΟ Α (ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ -ΑΝΝΑ)  ΕΩΣ Λ  (ΛΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)   ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ 10.00 π,μ

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΠΟ Μ (ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΩΣ Ψ (ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ) ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ 12.00