ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ

by Γραμματεία Τμήματος

Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα στον υπέυθυνο Π.Α. ΕΣΠΑ του Τμήματος κ. Πάρη Ιακωβίδη. ( κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ 9-15, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-15)

1) ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ

2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

3) ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Πάρης Ιακωβίδης

Επίκουρος Καθηγητής