Αναβολη μαθήματος

by Γραμματεία Τμήματος

Το μάθημα μάθημα "Φυσιολογία Εργαστήριο" δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 31-3-2022 λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.

Θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.