ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ

by Γραμματεία Τμήματος

Μετά από ενα σύντομο έλεγχο των αιτήσεων των φοιτητών, διαπιστώθηκε ότι ένα μέρος αυτών, δεν έχουν οριστικοποιήσει την αίτηση τους, παρόλο που έχουν ανεβάσει όλα ή την  πλειονότητα των δικαιολογητικών που απαιτούνται, και η αίτησή τους παραμένει σε κατάσταση «ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ».

Παρακαλείσθε, όσοι δεν το κάνατε,  να  οριστικοποιήετε την αίτησή σας, καθώς η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει σήμερα Τρίτη 22-03-2022. Θα πρέπει να γίνει η οριστικοποίηση άμεσα, διαφορετικά από αύριο κλείνει το σύστημα και δεν θα μπορείτε να συμμετέχετε  στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Επιπλέον, οι αιτήσεις που θα φέρουν κωδικό αίτησης μετά τις 22-03-2022 θα είναι άκυρες.

Ο υπεύθυνος ΠΑ ΕΣΠΑ

Πάρης Ιακωβίδης

Επίκουρος Καθηγητής