Δηλώσεις συγγραμμάτων

by Γραμματεία Τμήματος

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ η διανομή συγγραμμάτων η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και θα ολοκληρωθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2022.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και θα ολοκληρωθούν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΪου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει για το τρέχον εξάμηνο στην δήλωση των μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας   οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.