Πρακτική Άσκηση

by Γραμματεία Τμήματος

Οι φοιτητές που πρόκειται να ξεκινήσουν την πρακτική τους Άσκηση το εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2021-2022 (1-4-2022 εως 30-9-2022) καλούνται να προσέλθουν στο γραφείο της κας Καπαγερίδου (γραφείο 14 ισόγειο τμήματος) την

ΤΕΤΑΡΤΗ 23-3-2022 και ώρα 10.30 εως 13.00 προκειμένου να παραλάβουν τα απαραίτητα έγγραφα.