ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ2021-2022

by Γραμματεία Τμήματος

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022 ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΚ.ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21/2/2022.