ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ

by Γραμματεία Τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής δηλώθηκε ως ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης του ΕΕ2022 η ημερομηνία 02/05/2022 αντί 01/05/2022. Η λήξη της πρακτικής άσκησης παραμένει η 31/10/2022.