ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

by Γραμματεία Τμήματος

Καθ’ υπόδειξη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος Μεθοδολογία της έρευνας (θεωρία και εργαστήριο) έχουν:

α)οι επί πτυχίω φοιτητές και  β)οι φοιτητές του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (ΑΜ έως 2019), εφόσον δήλωσαν το μάθημα.
 
Με εκτίμηση
 
Δρ. Ιωάννα Π. Χατζηπροδρομίδου