Εγγραφή επιτυχόντων κατατακτηρίων εξετάσεων ακ. έτους 2021-2022

by Γραμματεία Τμήματος

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις του ακ. έτους 2021-2022 να καταθέσουν στην γραμματεία του τμήματος  τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

1. Αίτηση εγγραφής στο τμήμα Φυσικοθεραπείας ( συνημμένη)

2.Φωτοτυπία Ταυτότητας

3. Δύο φωτογραφίες

4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

5. Υπεύθυνη Δήλωση  (συνημμένη) θεωρημένη για τον γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή συμπληρωμένη με το κείμενο που υπάρχει από το gov.gr

 

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση εγγραφής

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία ή να αποσταλούν ταχυδρομικά μέχρι την Τρίτη 15/2/2022.

τμήμα Φυσικοθεραπείας ΔΙΠΑΕ

Πανεπιστημιούπολη Σίνδου

ΤΚ 57400

τηλ. 2310013802