ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

by Γραμματεία Τμήματος

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ"  ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00-16.00

 

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

 

ΥΦΑΝΤΗ ΦΑΝΗ