ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

by Γραμματεία Τμήματος

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΠΑΡΑΚΣΕΥΗ 28/1//2022.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν :

1)1 αντίγραφο σε έντυπη μορφή της πτυχιακής εργασίας

2)1 cd με την πτυχιακή

3) συμπληρωμένη την συνημμένη αίτηση.

 

αίτηση κατάθεσης πτυχιακής