Εξέταση εμβόλιμων εργαστηρίων

by Γραμματεία Τμήματος

Για την εξέταση των εμβόλιμων εργαστηρίων οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν από τον διδάσκοντα Καθηγητή.