ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

by Γραμματεία Τμήματος

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/1/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.30

 

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/1/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.00