ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2021-2022

by Γραμματεία Τμήματος

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΑΊΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΉΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΜΉΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/12/2021 ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΠΑΡΑΤΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

1. ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

2. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ/ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10.00-13.00) ¨Η ΝΑ  ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Ή COURIER) ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΠΑΕ, ΣΙΝΔΟΣ ΤΚ 57400 ΤΘ141 ΤΗΛ.2310013802-803

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδιακσαίας ελέγχου θα υπάρξει νεα ανακοίνωση για την εγγραφή των φοιτητών.

Επισημαίνεται ότι:

1)Για την κατηγορία μετεγγραφής αδελφών , σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση αποποίησης  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος η αποποίηση θα γίνεται με ΥΔ του/της αδελφού/αδελφής θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής στο ΚΕΠ ή από Αστυνομική Αρχή ή εκτυπωμένη απο το gov.gr. (ο αδελφός φοιτητής θα αναφέρει ότι δεν θα ασκήσει καθ΄ολη την διάρκεια της φοιτησής του το δικαίωμα μετεγγραφής/μετακίνησης

2) Οι μετεγγραφόμενοι οι οποίοι μοριοδοτούνται για  μέλος της οικογένειας τους το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω πιστοποιούμενης από ΚΕ.Π.Α ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της απ. Φ151/17897/Β6/2014 , σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης  του αντίστοιχου πιστοποιητικού από το ΚΕΠΑ ή βεβαίωση επταμελούς επιτροπής από Νοσοκομείο , καλούνται να αποστείλουν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.