ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΩΝ Χ.Ε 2021-2022

by Γραμματεία Τμήματος

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Χ.Ε ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/10/2021 ΚΑΙ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/1/2022.

 

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/10/2021 ΚΑΙ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021.

 

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές  υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στην δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+ 2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράματα.