ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕ 2021-2022 ΑΠΌ 18-10-2021

by Γραμματεία Τμήματος

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕ 2021-2022

ΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Α1 : οι φοιτητές που το επιθετό τους ξεκινάει από Α εως Θ

Α2οι φοιτητές που το επιθετό τους ξεκινάει  από Ι εως Μ

Α3 :οι φοιτητές που το επιθετό τους ξεκινάει από Ν εώς Ρ

Α4:  οι φοιτητές που το επιθετό τους ξεκινάει από Σ εώς Ψ

 

ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Α1: οι φοιτητές που το επιθετό τους ξεκινάει από Α εως Κ

Α2: οι φοιτητές που το επιθετό τους ξεκινάει από Λ εως Π

Α3: οι φοιτητές που το επιθετό τους ξεκινάει από Ρ εώς Ψ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ  ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ