ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΏΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

by Γραμματεία Τμήματος

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΦΟΡΜΑ (Να επαναληφθεί εκ νέου η δήλωση και για όσους υπέβαλλαν με την προηγόυμενη φόρμα)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ