ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

by Γραμματεία Τμήματος

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ

σχετικά με την φόρμα συμπλήρωσης για την συμμετοχή στο εργαστήριο Κλινικών Ασκήσεων θα βγεία εκ νέου ανακοίνωη με νέο URL όπου θα περιλαμβάνεται και η επιλογή με την βεβαίωση πιστοποιητικού νόσησης για όσους ανήκουν σ΄αυτήν την κατηγορία..

Παρακαλείστε να συμπληρωσετες όταν θα αναρτηθεί την νέα φόρμα όλοι οι ενδιαφερόμενοι (που πληρουν τις προϋποθέσεις)