ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

by Γραμματεία Τμήματος

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές έκαναν ή θα κάνουν αίτηση εκπόνησης πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ να ειδοποιήσουν άμεσα (στο email μέχρι αύριο 23/9/2021)  τον κ. Ιακωβίδη.

Επίσης όσοι έστειλαν αιτήσεις χωρίς να αναφέρουν φορέα απασχόλησης παρακαλούνται να γίνουν συγκεκριμένοι  (στο email μέχρι αύριο 23/9/2021). Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα προχωρήσει η έκδοση των απαραίτητων εγγράφων.