ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΠ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 10.3.2022 ΣΤ3 & ΣΤ4

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΠΕΜΠΤΗ 10.3.2022 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤ3 & ΣΤ4

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανακοινώσεις Καλλίστρατος Ηλίας