ΕΠΕΙΓΟΝ. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 2021-22

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΚΩΝ I & III

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΜΕΧΡΙ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 7.3.2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12μμ.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΑΣ

Ανακοινώσεις Καλλίστρατος Ηλίας