ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΗΔΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΤΡΙΤΗ 1/3/2022                9:00 - 11:00     ΣΤ1-ΣΤ4                    11:00 - 13:00      ΣΤ5-ΣΤ8

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3/2022           8:30 - 10:30     ΣΤ9-ΣΤ12                  10:30 - 12:30      ΣΤ13-ΣΤ16

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ

Ανακοινώσεις Καλλίστρατος Ηλίας