ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΙΙ & IV

ΜΕΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ & ΝΟΣΗΣΗ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΟΙ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ Ή ΝΟΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

Ανακοινώσεις Καλλίστρατος Ηλίας