ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 7.1.2019

ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 7.1.2019 ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙV)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώσεις Καλλίστρατος Ηλίας