ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙV

Αύριο Τετάρτη 17.10.2018 το μάθημα θα γίνει με παρουσία
8.30-10.30  και
10-12
με διαχωρισμό όπως στην ΦΠ στον Αθλητισμό.

Ανακοινώσεις Καλλίστρατος Ηλίας