ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΓΙΝΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ

ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ   10/10/2018 ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΩΣ ΕΞΗΣ:

8-10.00  ΑΠΟ Λ-Ω

10.00-12.00 ΑΠΟ Α-Κ 

ΝΕΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΙΣΟΠΟΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Ανακοινώσεις Καλλίστρατος Ηλίας