ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Βιοπληροφορική Υλη

Η ύλη αποτελείται από τα εξής τμήματα:

1. Μέρος Α': Παρουσιάσεις Εφαρμογών Πληροφορικής στην Υγεία που έγιναν στο μάθημα (Επιλεγμένες Διαφάνειες)

2. Μέρος Β': Βιβλίο του κ.Ι.Αποστολάκη "Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας" (Υπάρχει αναλυτική ύλη)

3. Μέρος Γ'¨: Παρουσιάσεις Στατιστικής που έγιναν στο μάθημα  (2 παρουσιάσεις σε μορφή pdf)

Τέλος υπάρχει ένα επαναληπτικό pdf  με τα πιο σημαντικά σημεία για τις ανάγκες των εξετάσεων από όλη την ύλη.

 

Σας στέλνω και το link με τα pdf (θα χρειαστεί log in)

https://moodle.teithe.gr/mod/folder/view.php?id=15845

Ανακοινώσεις Καλλίστρατος Ηλίας