ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΑΛΙΟΙ)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ ΜΕ ΤΗΝ κα. ΠΑΣΕΝΙΔΟΥ)
Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 13.30-15.00 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕ ΤΟ Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
 
ΥΛΗ: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Α (ΣΤΟ MOODLE)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
·         Ορισμός επιστημονικής έρευνας 1.1
·         Χαρακτηριστικά επιστημονικής έρευνας 1.4
·         Τύποι επιστημονικής έρευνας 1.6
·         Περιορισμοί επσιτημονικής έρευνας 1.7
·         Που αποσκοπεί η Φυσιοθεραπευτική έρευνας 1.8
·         Μεταβλητές
·         Κλίμακες μέτρησης σ. 28-30
·         Ποιοτικά – ποσοτικά χαρακτηριστικά σ.35-36

Ανακοινώσεις Καλλίστρατος Ηλίας