ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΟΜΑΔΑ Α΄: 12.00-14.00 ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (ΖΥΓΑ)

ΟΜΑΔΑ Β΄: 14.00-16.00 ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ (ΜΟΝΑ)

Ανακοινώσεις Καλλίστρατος Ηλίας