ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΙΙ & IV 10-11/11/2022

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

ΚΛΙΝΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΦΠ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ: ΤΜΗΜΑΤΑ Ε1-Ε8

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΤΜΗΜΑΤΑ Ε9-Ε16

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IV ΦΠ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ: ΤΜΗΜΑΤΑ Ζ1-Ζ8

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΤΜΗΜΑΤΑ Ζ9-Ζ16

 

Ανακοινώσεις Καλλίστρατος Ηλίας