Ιστορική αναδρομή και Αποστολή

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας είναι ένα από τα έξι τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Α-ΤΕΙΘ). Αυτή τη στιγμή, στο Τμήμα φοιτούν περίπου 815 φοιτητές/τριες. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας ιδρύθηκε το 1974, έχει ιστορία 42 ετών. Το εκπαιδευτικό προσωπικό έχει πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει σταθερή συνεργασία τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο ανταλλαγής εκπαιδευτικού προσωπικού και φοιτητών με τα αντίστοιχα τμήματα των πανεπιστημίων: Karolinska της Σουηδίας, Hogeschool Van Amsterdam της Ολλανδίας, Gent του Βελγίου. Σκοπεύει δε να αναπτύξει ακόμη περισσότερο αυτή τη δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, εκπαιδευτικοί και πολλοί φοιτητές του Τμήματος έχουν πραγματοποιήσει σχετικές μετακινήσεις. Επιπλέον, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας τον Οκτώβριο του 1999 συμμετείχε στο Εντατικό Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο (Intensive Course) μεταξύ εννέα πανεπιστημίων της Ευρώπης, διάρκειας μιας εβδομάδας με θέμα "Ανθρώπινη στάση - κίνηση", το οποίο διεξήχθη στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του πανεπιστημίου του Naestved της Δανίας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 5 φοιτητές του τμήματος φυσικοθεραπείας με υ υπεύθυνη την καθηγήτρια εφαρμογών Αθηνά Γεωργιάδου η οποία δίδαξε  το αντικείμενο « Η φυσιολογική κίνηση κα η φυσιολογική αισθητικοκινητική ανάπτυξη :οδηγός στην Νευροαποκατάσταση»   Μετά από επιτυχή έκβαση του Σεμιναρίου υπήρξε, από μέρους των συμμετεχόντων, διαβεβαίωση συνέχειας του Intensive Course κατά τα προσεχή έτη. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας συμμετέχει, στο πλαίσιο του ΙΙ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με δύο ερευνητικές ενέργειες που αφορούν στην "Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού έργου και παρεχόμενων υπηρεσιών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ." και στην "Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ". 

Είναι το μοναδικό τμήμα φυσικοθεραπείας που εκπονεί στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ, πρόγραμμα με χαρακτήρα εξειδίκευσης 228 ωρών, με τίτλο <<Εξειδίκευση στην Παιδιατρική φυσικοθεραπεία>>.

Το υψηλό επίπεδο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. και η μετέπειτα πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση, φαίνεται από την πολύ υψηλή βάση εισόδου - η 5η υψηλότερη - μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό δείχνει και το πολύ υψηλό επίπεδο γνώσης των φοιτητών του. Η ύπαρξη μεγάλων κρατικών και ιδιωτικών Νοσοκομείων και Κλινικών στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στην περιφέρεια, δημιουργεί μεγάλο εκπαιδευτικό προσόν. Επίσης η ύπαρξη Πανεπιστημιακών Κλινικών στα Δημόσια Νοσοκομεία σε συνδυασμό με την Ιατρική Σχολή δημιουργούν ευρύτερες προϋποθέσεις συνεργασιών και αλληλεπιδράσεων.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας διευκολύνει τους/τις φοιτητές/τριες στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Προετοιμάζεται ώστε να είναι δεκτικό σε αλλαγές σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον. 

Επίσης, αυτή τη περίοδο τρέχουν δύο μεταπτυχιακά προγράμματα, το ένα με τίτλο Παιδιατρική φυσικοθεραπεία και το δεύτερο με  τίτλο Νευρομυοσκελετική φυσικοθεραπεία.

φυσικοθεραπεία

Γεωγραφική θέση του Τμήματος – Συγκοινωνίες - Υποδομή

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ συστεγάζεται με τα Τμήματα Αισθητικής, Ιατρικών Εργαστηρίων και Νοσηλευτικής, σε ένα κοινό κτίριο δύο ορόφων. Όλοι οι χώροι βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Α.Τ.Ε.Ι.Θ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, περίπου 17 χλμ. από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι δύο τρόποι πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. είναι με λεωφορεία του ΟΑΣΘ και με ΙΧ αυτοκίνητα.

Η Πόλη της Θεσσαλονίκης (η δεύτερη μεγαλύτερη της Ελλάδας) παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια διαμονής (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια), διατροφής και συγκοινωνιών (αερολιμένα, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ).

Το Α.Τ.Ε.Ι.Θ παρέχει εστίες, εστιατόριο, βιβλιοθήκη, αθλητικές εγκαταστάσεις, δίκτυο και αίθουσα Τηλεδιάσκεψης

Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος και το επίπεδο της ευρύτερης υλικοτεχνικής υποδομής, αυτό βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο όπως κρίθηκε και στην Εξωτερική Έκθεση Αξιολόγησης. Η ύπαρξη εξειδικευμένων εργαστηρίων με ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό το καθιστά ικανό να μπορεί να παράγει-προάγει την ερευνητική διαδικασία η οποία είναι καθοριστική για την προσωπικότητα και την αναγνώριση ενός τμήματος.

Σκοπός και στόχοι του Τμήματος 

Οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος προσαρμόζονται στις ανάγκες των καιρών, στις ραγδαίες εξελίξεις της Ιατρικής και της Αποκατάστασης και μέσω της αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Σπουδών προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα χωρίς όμως να ξεφεύγουν από τον σκοπό που είναι η θεραπεία και η λειτουργική αποκατάσταση.

Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος;

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙΘ, είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να είναι σε θέση να αξιολογούν δυσλειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και να επιλέγουν μεθόδους, μέσα και τεχνικές, με σκοπό την πρόληψη, την θεραπεία και την αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές κυρίως στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην Επιστήμη και την τεχνολογία, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Σημαντικά στοιχεία για την επιτυχή κατάρτιση των φοιτητών και μελλοντικών επαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών είναι οι τετραετείς σπουδές και η Κλινική εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων με τα μαθήματα Κλινικής Άσκησης: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV που πραγματοποιούνται σε Δημόσια Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές, από το τέταρτο κιόλας εξάμηνο σπουδών καθώς, και η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί το πλεονέκτημα της Κλινικής εκπαίδευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙΘ όπως και του ΤΕΙ Αθηνών έναντι των άλλων δύο ΤΕΙ (Λαμία, Αίγιο) λόγω της ύπαρξης πολλών και μεγάλων Νοσοκομείων με πληρότητα Κλινικών και Τμημάτων, πράγμα το οποίο κάνει την Κλινική εκπαίδευση των φοιτητών πληρέστερη. 

Ο σκοπός του Τμήματος, η αναγκαιότητα του λειτουργήματος του Φυσικοθεραπευτή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη βελτίωσης της μετατραυματικής ή μετεγχειρητικής αποκατάστασης καθώς και η επιτυχημένη σταδιοδρομία των αποφοίτων είτε στο ελεύθερο επάγγελμα είτε στα Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Κέντρα Αποκατάστασης, Κέντρα Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), Γηροκομεία, Κέντρα περίθαλψης ή θεραπείας ατόμων με αναπηρίες, αποδεικνύει την αποδοχή και την εκτίμηση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην Ακαδημαϊκή κοινότητα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι στις Σχολές Υγείας του Πανεπιστημίου δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα και θα μπορούσε το Τμήμα Φυσικοθεραπείας να ενταχθεί. 

Στα πλαίσια της αποστολής του το Τμήμα:

 1. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα.
 2. Αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 3. Συνεργάζεται με φορείς, οι οποίοι σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος
 4. Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στη διδασκαλία και στις άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Τμήματος.
 5. Διεξάγει έρευνα με τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις εργασιών.
 6. Διευκολύνει τους/τις φοιτητές/τριες στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον, π. χ. ανταλλαγές φοιτητών/τριών με αντίστοιχα ιδρύματα άλλων χωρών, ενημερωτικές ημερίδες κτλ.
 7. Προετοιμάζεται ώστε να είναι δεκτικό σε αλλαγές σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
 8. Φροντίζει για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών που προσφέρει.

Οι προαναφερθέντες στόχοι είναι αυτοί που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει. Για αυτό τον λόγο το Τμήμα συνεχώς παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον Χώρο της Υγείας και ανάλογα προσαρμόζεται για να είναι ανταγωνιστικό, επίκαιρο και αποδοτικό.

Οι εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί στόχοι του τμήματος επιτυγχάνονται μέσω: 

 1. της αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε οι κατευθυντήριες γραμμές των σπουδών και το προφίλ των αποφοίτων να συμβαδίζει με τις εκάστοτε διεθνείς και εθνικές ανάγκες
 2. της εξέλιξης των μελών ΕΠ στις επόμενες βαθμίδες η οποία απαιτεί την από μέρους τους προαγωγή της επιστήμης των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, μέσω υψηλού επιπέδου έρευνας η οποία θα πρέπει να δημοσιεύεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και να ανακοινώνεται σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Η δραστηριότητα αυτή οδηγεί στην παραγωγή νέας θεωρητικής γνώσης εφ’ όσον διεξάγεται βασική έρευνα και εφαρμοσμένης γνώσης εφ’ όσον αυτή οδηγεί σε πρακτικές εφαρμογές που συνδέουν τη γνώση με την παραγωγή. 
 3. της συμμετοχής μελών ΕΠ σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα 
 4. της αξιολόγησης της γενικότερης επίδοσης των φοιτητών στα μαθήματα, καθώς και της συμμετοχής τους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες 
 5. της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, που είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές. Η εργασία αυτή θα πρέπει να παρουσιάζει είτε επιστημονική πρωτοτυπία (οπότε θα πρέπει να στηρίζεται σε αξιόπιστα δεδομένα και να οδηγεί σε ενδιαφέροντα αποτελέσματα), είτε εκπαιδευτική καινοτομία (οπότε εμπλουτίζει το θεωρητικό και γνωστικό υπόβαθρο του συγγραφέα με κατάλληλο τρόπο, και τον διευκολύνει στις επαγγελματικές επιδιώξεις του). 
 6. της συμμετοχής των φοιτητών στην πρακτική άσκηση, η οποία είναι το μέσο προετοιμασίας και εξοικείωσης των φοιτητών με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας. 
 7. της σύστασης επιτροπών οι οποίες θα εισηγούνται προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και την αναπροσαρμογή των στόχων του, όταν χρειάζεται. 
 8. της ανανέωσης του εξοπλισμού του Τμήματος μέσα από τα εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα. 
 9. της δημιουργίας εφευρέσεων σχετικών με τη Φυσικοθεραπεία και την υγεία για άντληση πόρων  

Διάρθρωση του Τμήματος σε Τομείς.

Το τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει θεσμοθετήσει τρεις Τομείς Μαθημάτων προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποστολή του. Αναλυτικά:

 • Τομέας Βασικών & Ιατρικών Μαθημάτων ο οποίος καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα Μαθημάτων Γενικής Υποδομής:

Ανατομία του Ανθρώπου, Βιοπληροφορική, Παθολογία, Φυσιολογία του Ανθρώπου, Ορθοπεδική, Βιοϊατρική Διαγνωστική Απεικόνιση, Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Ξένη Γλώσσα Ορολογία, Ψυχολογία του ασθενή, Δεοντολογία, Υγιεινή-Επιδημιολογία, Οργάνωση και Λειτουργία Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας, Α! Βοήθειες

 • Τομέας Μαθημάτων Ειδικής Υποδομής ο οποίος καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

Ανθρώπινη Στάση–Κίνηση, Κινησιολογία, Τεχνικές Θεραπευτικής Μάλαξης, Κινησιοθεραπεία, Φυσικά μέσα Ηλεκτροθεραπεία, Εργομετρία στη Φυσικοθεραπεία, Υδροθεραπεία, Τεχνικές κινητοποίησης αρθρώσεων-μαλακών μορίων, Βιολογική Μηχανική, Τεχνικές Νευρομυϊκής Επανεκπαίδευσης, Ειδική Φυσική Αγωγή, Προληπτική Φυσικοθεραπεία-Εργονομία, Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση

 • Ο Τομέας Μαθημάτων Ειδικότητας καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: 

Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία, Κλινική Ι, Κλινική ΙΙ, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις Κυκλοφορικού, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις και κακώσεις Μυοσκελετικού, Κλινική ΙΙΙ, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις και κακώσεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις και κακώσεις Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, Φυσικοθεραπεία στον Αθλητισμό, Κλινική ΙV, Μεθοδολογία Έρευνας στη Φυσικοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία στη Γηριατρική, Φυσικοθεραπεία στη Παιδιατρική, Ορθοτική Προσθετική-Βοηθήματα.