Αξιολόγηση

Οι Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) ορίζονται από την ακαδημαϊκή μονάδα που υποβάλλεται σε αξιολόγηση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της (Νόμος 3374/2005, Άρθρο 5, παρ. 2 ).

Συγκροτείται από διακεκριμένα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας ενώ συμμετέχει κι ένας εκπρόσωπος των φοιτητών.

 • Βαρσαμίδης Κωνσταντίνος | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Καλλίστρατος Ηλίας | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Χριστάρα Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Τσιλιγγίρη Μαρία
 • Τζανής Μιχάλης

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης ΕΣΠΑ – ΜΟΔΙΠ δημιουργήθηκε το «Γραφείο Ποιότητας» το οποίο λειτουργεί ως Υπηρεσία ΜΟΔΙΠ.

Το Γραφείο υποστηρίζει διοικητικά τη ΜΟΔΙΠ και λειτουργεί σύμφωνα με τον «Κανονισμό Λειτουργίας» και τις «Διαδικασίες Διασφάλισης της Ποιότητας στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» που εγκρίθηκαν από τη ΜΟΔΙΠ και αποτελούν τον Οδηγό Λειτουργίας του Γραφείου.

Στόχοι

Το Γραφείο Ποιότητας έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • Τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Αρχείου Δεικτών Ποιότητας με δείκτες ποιότητας οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, οι οποίοι περιγράφουν με ακρίβεια τις ιδιαιτερότητες του Ιδρύματος, αναδεικνύουν τα επιτεύγματά του και βοηθούν στη συνεχή αναβάθμιση και καταξίωση του.
 • Την εφαρμογή διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για τη δημιουργία του Αρχείου Δεικτών Ποιότητας που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία του, τόσο για την σύνταξη των Εσωτερικών Εκθέσεων Αξιολόγησης όσο και για την αξιοποίησή του από τοπικούς και εθνικούς φορείς που έχουν ενδιαφέρον όσον αφορά στο έργο που παρέχει το Ίδρυμα.
 • Τη δημοσιοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του Γραφείου στην κοινότητα του Ιδρύματος και σε όλους τους κοινωνικο-οικονομικούς φορείς που έχουν ενδιαφέρον όσον αφορά στο έργο που παρέχει το Ίδρυμα.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 • Η Εσωτερική Αξιολόγηση των ακαδημαϊκών μονάδων πραγματοποιείται με ευθύνη της ΟΜΕΑ της Ακαδημαϊκής Μονάδας και προϋποθέτει τη σύνταξη ετήσιων εσωτερικών εκθέσεων για τη λειτουργία της κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων διδακτικών εξαμήνων. Οι Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις υποβάλλονται με ευθύνη της Ακαδημαϊκής Μονάδας στη ΜΟΔΙΠ του οικείου Ιδρύματος πριν από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους.
 • Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης ολοκληρώνεται περιοδικά με τη σύνταξη της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης, η οποία υποβάλλεται στη ΜΟΔΙΠ του οικείου Ιδρύματος και μέσω αυτής κοινοποιείται στην ΑΔΙΠ, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης της Ακαδημαϊκής Μονάδας.
 • Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης υποβάλλεται στη ΜΟΔΙΠ δύο μήνες μετά την υποβολή της ετήσιας εσωτερικής έκθεσης του συγκεκριμένου έτους. Η Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέταρτο έτος από την έναρξη της προηγούμενης αξιολόγησης

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 • Η Εσωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύματος πραγματοποιείται με ευθύνη της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Προϋποθέτει την ανά διετία σύνταξη από τη ΜΟΔΙΠ εσωτερικών εκθέσεων για τη λειτουργία του Ιδρύματος, οι οποίες βασίζονται στις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων.
 • Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος ολοκληρώνεται με τη σύνταξη περιοδικών Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης για τη λειτουργία του Ιδρύματος, που συντάσσονται από την οικεία ΜΟΔΙΠ λαμβάνοντας υπόψη τις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος.
 • Οι Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ιδρυμάτων κοινοποιούνται στην ΑΔΙΠ, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 • Σε προσυμφωνημένο χρόνο που ορίζεται από κοινού από την ΑΔΙΠ, τα μέλη της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης και την υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα ή το Ίδρυμα, η Επιτροπή πραγματοποιεί Επίσκεψη στο ίδρυμα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η Επιτροπή ή μέλη της μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για όλα τα ζητήματα που χρειάζονται για την αξιολόγηση της ακαδημαϊκής μονάδας.
 • Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης συντάσσεται από την επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης μετά το πέρας της επίσκεψης και κοινοποιείται μέσω της ΑΔΙΠ στην υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα προς υποβολή τυχόν παρατηρήσεων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών.