ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

    Υπεύθυνη: Χριστάρα –Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα

 

Το τμήμα φυσικοθεραπείας διοργάνωσε την 4η ημερίδα των 6 επιλεγμένων πτυχιακών εργασιών στις 26 Νοεμβρίου του 2010.

Η πτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτική όπως γνωρίζετε για την απόκτηση του πτυχίου. Συμμετέχει στο βαθμό του πτυχίου με 10 διδακτικές μονάδες. Η εκπόνησή της γίνεται στο Ζ΄ εξάμηνο.

Η πτυχιακή εργασία είναι η κορυφαία προσπάθεια του φοιτητή, να συντάξει και να παρουσιάσει ένα επιστημονικό κείμενο που μπορεί να είναι είτε βιβλιογραφική ανασκόπηση, είτε ερευνητική εργασία, είτε μελέτη και παρουσίαση ατομικής περίπτωσης. Για τη συγγραφή του θέματος που πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της φυσικοθεραπείας και της αποκατάστασης, απαιτείται να ακολουθούνται κάποιοι βασικοί κανόνες. 

Οι πτυχιακές εργασίες που παρουσιάστηκαν επιλέχθηκαν βάσει: της δομής, της μορφής και το πρωτότυπο της εργασίας, καθώς επίσης και από την παρουσίαση και τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους φοιτητές.

Βάσει των παραπάνω κριτηρίων επιλέχθηκαν οι κάτωθι πτυχιακές εργασίες:

 

 1. Κεχαγιάς Δημήτρης με θέμα :

 «Η επίδραση των παραμορφώσεων της

Σ.Σ.   στην αναπνευστική  λειτουργία »

 Εισηγήτρια: Χριστάρα – Παπαδοπούλου  Αλεξάνδρα.

 

2.Καλλίστρατου Αλεξάνδρα με θέμα :

 «Θερμικές επιδράσεις φυσιοθεραπευτικών μέσων και τεχνικών & θερμογραφική αξιολόγηση»

 Εισηγητής:  Βαρσαμίδης Κωνσταντίνος

 

3. Ταξίδου Ελένη με θέμα :

«Φυσιοθεραπευτική παρέμβαση σε αγόρια με μυϊκή δυστροφία τύπου Duchene»

 Εισηγητής: Κοτταράς Σταύρος

4. Βασιλικός Γεώργιος με θέμα:

« Φυσιοθεραπευτική παρέμβαση σε ολική ρήξη αχίλλειου τένοντα»

 Εισηγητής:  Κοτζαηλίας Διομήδης

 

5. Κακούρα Βάια – Ελένη με θέμα:  

«Ρήξη και αποκατάσταση πρόσθιου χιαστού συνδέσμου»

Εισηγήτρια:  Πορφυριάδου Ανθή

 

6. Δαουσάνη Ειρήνη με θέμα:

«Φυσικοθεραπεία στην ινομυαλγία»

Εισηγητής:  Καλλίστρατος Ηλίας

 

 

   Στο τέλος της ημερίδας δόθηκαν βραβεία στους φοιτητές που επιλέχθηκαν από τους υπεύθυνους καθηγητές και βεβαιώσεις στους φοιτητές που παρακολούθησαν την ημερίδα.