ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2017 - 2018

 

25-12-2017  270   ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Συμμετοχή του Μεταπτυχιακού προγράμματος <<Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία>>

ΜΕ ΤΟ ΚΛΙΝΙΚΌ ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΊΑ

 «Φυσικοθεραπεία στην Ευρώπη. Μια αυτόνομη κλινική Προσέγγιση», που θα διεξαχθεί στις 24,25 & 26 Νοεμβρίου στο αμφιθέατρο Μελίνα Μερκούρη του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας

 

 

 

 

 

 

19-12-2017 Συμμετοχή του Μεταπτυχιακού προγράμματος <<Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία>>  ΣΤΟ ΚΛΙΝΙΚΌ ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΊΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΕΠΑΠ

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                                                    

 

Αυτοθεραπεία - φυσικοθεραπευτικές τεχνικές

 

Η ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία» του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης διοργανώνουν workshop  « Αυτοθεραπεία- φυσικοθεραπευτικές τεχνικές» την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017, 15:00μμ στις εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑΠ

Σκοπός και Εκπαιδευτικοί στόχοι: Nα καταστήσει τους θεραπευτές, γιατρούς, νοσηλευτές, μαίες, γονείς - με κατάλληλη εκπαίδευση σε διάφορες φυσικοθεραπευτικές τεχνικές - ικανούς να προλάβουν και να αυτοδιαχειριστούν  προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν λόγω των μεγάλων απαιτήσεων του επαγγέλματος/οικογένειας (μεγάλος φόρτος εργασίας-ψυχολογική πίεση).
Αναμενόμενα Αποτελέσματα:
Οι συμμετέχοντες  στο κλινικό φροντιστήριο, θα λάβουν γνώση των τεχνικών αυτοθεραπείας και θα μπορούν να προλάβουν και να διαχειριστούν τα διάφορα μυοσκελετικά και ψυχολογικά προβλήματα,  με αποτέλεσμα τη βελτίωση της υγείας τους, την ευεξία, την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας και για τους εργαζόμενους την καλύτερη απόδοση στην εργασία τους προς όφελος των ασθενών τους. 

Συντονισμός & Σχεδιασμός: Δρ. Αλεξάνδρα Χριστάρα –Παπαδοπούλου

Εισηγητές - Παρουσίαση: 

  • Χριστάρα-Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Διευθύντρια του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία», Α.Τ.Ε.Ι.Θ.,

·         Καπαλή Ελένη PT, NDT, Φυσικοθεραπεύτρια ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης  Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια MSc,  Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

·         Τσάκωνα Πελαγία, Εκπαιδευτικός Ειδικό Σχολείο, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια MSc, Παιδιατρική φυσικοθεραπεία NDT Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

 

 

15-12-2017  Τελετή καθομολόγισης των πτυχιούχων στο καινούριο αμφιθέατρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Δεκεμβρίου 2017 Επιστημονική Ημερίδα του τμήματος φυσικοθεραπείας με τίτλο «Κύφωση – Νόσος του Scheuermann – Ιατρική και Φυσικοθεραπευτική Προσέγγιση», που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2017 στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

 

 

 

8 Δεκεμβρίου 2017 Τελετή καθομολόγισης των

ΠΡΩΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην καινούρια αίθουσα του ΑΤΕΙΘ, Φίλλιπος

ΗΜΕΡΑ ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Μετά από 43 χρόνια λειτουργίας του, δίνει τους πρώτουςμεταπτυχιακούς τίτλους σε 27 μετεπτυχιακούς φοιτητές.

 

 

 

 

30 Σεπτεµβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2017

 Συμμετοχή του Μεταπτυχιακού προγράμματος <<Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία>>

ΜΕ ΤΟ ΚΛΙΝΙΚΌ ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΊΑ στην 4η Επιστηµονική Νοσηλευτική ∆ιηµερίδα Γενικού Νοσοκοµείου ∆ράµας

Ίδρυµα Αιµίλιος Θ. Καλαϊτζίδης Καλλίφυτος ∆ράµας

 

Αίθουσα          «Αλεξάνδρα» 16:00-19:00 Κλινικό Φροντιστήριο: «Αυτοθεραπεία - Φυσικοθεραπευτικές Τεχνικές» Παρουσίαση-Εισηγήτριες: Χριστάρα Αλεξάνδρα, Καπαλή Ελένη, Τσάκωνα Πελαγία