Εργαστήρια Πρακτικής Εκμάθησης και Εφαρμογής

  • Εργαστήριο Φυσιολογίας

  • Εργαστήριο Ειδικής Φυσικής Αγωγής & Τεχνικών Νευρομυϊκής Επανεκπαίδευσης

  • Εργαστήρια πρακτικών εφαρμογών Μαθημάτων ειδικότητας κίνησης και θεραπευτικής

  • Εργαστήριο Ηλεκτροθεραπείας

  • Εργαστήριο Υδροθεραπείας