Εργαστήρια Έρευνας

  •  Εργαστήριο Εμβιομηχανικής και Εργονομίας

 Διευθυντής: Δρ Παναγιώτης Τσακλής - Καθηγητής

 

 

 

 

 

  • Εργαστήριο Βασικής Έρευνας στη Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση

 Διευθυντής: Δρ Ηλίας Καλλίστρατος - Καθηγητής