Χαιρετισμός Προέδρου

Σας καλωσορίζουμε  στον ανανεωμένο δικτυακό τόπο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών  Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

  

  

Στις σελίδες του μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, που αφορούν στη φιλοσοφία και στην αποστολή του τμήματος, στο περιεχόμενο των σπουδών, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στις ερευνητικές και μεταπτυχιακές δραστηριότητες του, καθώς επίσης και χρήσιμες πληροφορίες που θα διευκολύνουν-βοηθήσουν στη φοίτηση των  φοιτητών/τριών.

Η βάση εισαγωγής στο Τμήμα είναι η υψηλότερη μεταξύ όλων των τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με αποτέλεσμα την εκπαίδευση υψηλού επιπέδου φοιτητών και τη δημιουργία ακαδημαϊκού περιβάλλοντος το οποίο βοηθά τους φοιτητές να παραμένουν συγκεντρωμένοι στις σπουδές τους.

Αυτός ο δικτυακός τόπος, ελπίζουμε, να βοηθήσει στην καλύτερη ενημέρωση της κοινωνίας για τη φυσιογνωμία, το εκπαιδευτικό έργο, τις δυνατότητες και τις δραστηριότητες του Τμήματός μας, αλλά και στην πληροφόρηση της ακαδημαϊκής κοινότητας σε ότι αφορά τις δυνατότητες και τις δραστηριότητες του Τμήματος.

 

Καλή πλοήγηση

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

    Θωμάς Αποστόλου

Καθηγητής